Author Archives: Admin

Oferta pracy – Mechanik pojazdów samochodowych

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie zatrudni mechanika pojazdów samochodowych.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-7/2021)

Dotyczy: Budowa kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-6/2021)

Dotyczy: Rozbudowa boksów magazynowych w obiekcie nr 13 oraz 14 o zadaszenia na terenie ZZO Lulkowo.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-8/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-9/2021)

Dotyczy: Transport odpadów na trasie stacja przeładunkowa BARDO 11a k/Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12a, 62-200 Gniezno.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-5/2021)

Dotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby URBIS Sp. z o.o. 3 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 r. urządzeń specjalistycznych: ładowarka kołowa wraz z wyposażeniem, samochód ciężarowy typu wywrotka do jazdy w trudnym terenie, mobilny przesiewacz bębnowy.

Czytaj więcej


Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-9/2021)

Dotyczy: Transport odpadów na trasie stacja przeładunkowa BARDO 11a k/Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12a, 62-200 Gniezno.

Czytaj więcej


Oferta pracy – Inspektor ds. ochrony środowiska

URBIS Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Wymagania, zakres obowiązków oraz informacje na temat sposobu zgłaszania kandydatur znajdują się w pliku załączonym poniżej. 

Czytaj więcej


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.0050.621.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dotyczy: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna (z późniejszymi zmianami).

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (w okresie 1.07.2021 – 31.10.2021)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w okresie 1.07.2021 – 31.10.2021 r.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 84

Kategorie