Author Archives: Admin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-13-2018)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych opon do ładowarek.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-13-2018)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych opon do ładowarek.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-13-2018)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych opon do ładowarek.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-12-2018)

Dotyczy: „Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A”. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-11-2018)

Dotyczy: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

Czytaj więcej


Prezydent z wizytą w Lulkowie

W czwartek, 2 sierpnia Prezydent Miasta Gniezna, Tomasz Budasz odwiedził Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Włodarz Pierwszej Stolicy Polski postanowił się zapoznać z funkcjonowaniem maszyny do utylizacji odpadów wielkogabarytowych oraz uruchomionej niedawno biogazowni. 

Czytaj więcej


Unieważnienie postępowania (ZP-URB-512-2018)

Dotyczy: Realizacja prac polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego dla budynku socjalno- biurowego przy ulicy Kawiary 40 w Gnieźnie zgodnie z kosztorysem nakładczym stanowiącym integralną część postępowania. 

Czytaj więcej

Mieszkańcy Gniezna pozbyli się dużych odpadów

Końcówka minionego tygodnia upłynęła nam pod znakiem zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta Gniezna. 

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe (ZP-URB-512-2018)

Dotyczy: Realizacja prac polegających na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego dla budynku socjalno- biurowego przy ulicy Kawiary 40 w Gnieźnie zgodnie z kosztorysem nakładczym stanowiącym integralną część postępowania. 

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-11-2018)

Dotyczy: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 50 51

Kategorie