Kategoria: Aktualności

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego 21 ponownie otwarty dla mieszkańców Miasta Gniezna

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, Zakład Oczyszczania Miasta uprzejmie informuje, że od dnia 14.05.2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Chrobrego 21 zostanie ponownie otwarty dla mieszkańców Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Terminy wywozu odpadów – Gmina Gniezno (ryczałty)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, Zakład Oczyszczania Miasta podaje terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno, posesje niezamieszkałe  – ryczałty 2020 r. 

Czytaj więcej


Uwaga! Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostają zamknięte do odwołania!

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, że z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 21 oraz na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie pozostają zamknięte do odwołania.Odwołana planowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta zawiadamia, że z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa planowana w miesiącu kwietniu br. zbiórka odpadów wielkogabarytowych została odwołana. W związku z powyższym prosimy o niewystawianie odpadów przed nieruchomości w terminach wskazanych wcześniej w harmonogramach odpadów.

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów (II kwartał 2020) – Miasto Gniezno

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje to wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej oraz odpadów zielonych w II kwartale 2020 roku z terenu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Uwaga! Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostają zamknięte do dnia 11.04.2020 r.

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, że z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 21 oraz na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie pozostają zamknięte do dnia 11.04.2020r.


Zachęcamy do korzystania z e-Faktury

Szanowni Państwo !

W związku z zaistniałą sytuacją, URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie zachęca swoich Klientów do skorzystania z elektronicznej formy dostarczania faktur, duplikatów faktur i korekt.

Czytaj więcej


Komunikat – odczyty wodomierzy w zasobie komunalnym Miasta Gniezna

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, że z uwagi na epidemię koronawirusa odczyty wodomierzy w zasobie komunalnym Miasta Gniezna zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym.

Czytaj więcej


KOMUNIKAT – doręczanie korespondencji

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, że z uwagi na epidemię koronawirusa od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wszelka korespondencja (m. in. odpowiedzi na pisma, informacje o wysokości czynszu, opłat za media, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczek na utrzymanie części wspólnej i na fundusz remontowy, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, itp.) wszystkim użytkownikom lokali w zasobach zarządzanych przez Spółkę (zasób komunalny Miasta Gniezna, Wspólnoty Mieszkaniowe, budynki porzucone i osób fizycznych) dostarczana będzie wyłącznie do skrzynek pocztowych.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 29 30

Kategorie