Kategoria: Aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (Miasto Gniezno)

Spółka URBIS i Miasto Gniezno informują, że w miesiącu listopadzie i grudniu br. zostanie przeprowadzona zbiórka niepotrzebnych, zużytych mebli sprzętu RTV i AGD. Odpady muszą pochodzić wyłącznie z gospodarstw domowych.  

Treść ogłoszenia i harmonogram zbiórki


Dodatkowa zbiórka liści w dniach 18-21 listopada 2019 r.

Między 18 a 21 listopada na gnieźnieńskich ulicach przeprowadzona zostanie dodatkowa zbiórka liści.

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Miasto Gniezno (IV kwartał) – aktualizacja

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej oraz odpadów zielonych w IV kwartale 2019 roku z terenu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno

W dniach 28-30 października 2019 r. na terenie Gminy Gniezno zostanie przeprowadzona zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowy harmonogram zbiórki znajduje się poniżej.  

Czytaj więcej


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.191.2019 z dn. 12.09.2019

Dotyczy: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (IV kwartał 2019)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w IV kwartale 2019 roku. 

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Miasto Gniezno (IV kwartał)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej oraz odpadów zielonych w IV kwartale 2019 roku z terenu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (Miasto Gniezno)

Spółka URBIS i Miasto Gniezno informują, że w miesiącu wrześniu br. zostanie przeprowadzona zbiórka niepotrzebnych, zużytych mebli sprzętu RTV i AGD. Odpady muszą pochodzić wyłącznie z gospodarstw domowych.  

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (II półrocze 2019)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w drugim półroczu 2019 roku. 

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Miasto Gniezno (III kwartał)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje to wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej oraz odpadów zielonych w III kwartale 2019 roku z terenu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 28 29

Kategorie