Kategoria: Przetargi

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-13/2019)

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-14/2019)

Dotyczy: Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-12/2019)

Dotyczy: Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-12/2019)

Dotyczy: Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na najem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych

URBIS Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych przy ul. Grzybowo 16/4, ul. Grzybowo 16/9 , ul. Św. Wawrzyńca 14a/9.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-12/2019)

Dotyczy: Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej


Przetarg nr 4 na najem komunalnych lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku do Zarządzenia.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-11/2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-11/2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A.

Czytaj więcej


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego (ZP-URB-547/2019)

Dotyczy:  zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy maksymalnej 27,30 kWp wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej z niezbędną dokumentacją budowlaną (w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień, wymaganych prawem, koniecznych do prawidłowego podłączenia do sieci oraz funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej).

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 38 39

Kategorie