Kategoria: Przetargi

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-4/2020)

Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-1/2020)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Przetarg nr 2 na najem komunalnych lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku do Zarządzenia.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-2/2020)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-3/2020)

Dotyczy: Usługa odbioru oraz  zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-2/2020)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego.

Czytaj więcej

Aukcja na najem stoisk handlowych

W dniu 17.02.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 (pokój nr 39, I piętro) odbędzie się aukcja na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach. 

Czytaj więcej


Przetarg nr 1 na najem komunalnych lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku do Zarządzenia.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-2/2020) – aktualizacja

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego (dodano załącznik do formularza ofertowego – ceny jednostkowe poszczególnych pojemników oraz zmieniono załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy)

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-1/2020)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 40 41

Kategorie