Kategoria: Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-2-2019)

Dotyczy: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym dla ZZO Lulkowo. 

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-3-2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A. 

Czytaj więcej


Zestawienie ofert (ZP-URB-2-2019)

Dotyczy: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym dla ZZO Lulkowo. 

Czytaj więcej


Wybór najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-1-2019)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wysokości do 4 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp. z o.o.”  

Czytaj więcej


Odpowiedzi na pytania (ZP-URB-2-2019)

Dotyczy: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym dla ZZO Lulkowo. 

Czytaj więcej


Zestawienie ofert (ZP-URB-1-2019)

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert

URBIS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na linię do prasowania odpadów. Szczegółowe informacje techniczne oraz poglądowe zdjęcia znajdują się poniżej. 

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-2-2019)

Dotyczy: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym w zaprojektuj i wybuduj dla ZZO w Lulkowie. 

Czytaj więcej


Przetarg na najem lokalu mieszkalnego (Żuławy 37)

URBIS Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność osób fizycznych przy ul. Żuławy 37/1. 

Czytaj więcej


Odpowiedzi na pytania do przetargu (ZP-URB-1-2019)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wysokości do 4 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp. z o.o.”  

Czytaj więcej

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 32 33

Kategorie