Kategoria: Przetargi

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-12/2019)

Dotyczy: Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej


Przetarg nr 4 na najem komunalnych lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku do Zarządzenia.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-11/2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-11/2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A.

Czytaj więcej


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego (ZP-URB-547/2019)

Dotyczy:  zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy maksymalnej 27,30 kWp wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej z niezbędną dokumentacją budowlaną (w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień, wymaganych prawem, koniecznych do prawidłowego podłączenia do sieci oraz funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej).

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-547/2019)

Dotyczy:  zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy maksymalnej 27,30 kWp wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej z niezbędną dokumentacją budowlaną (w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień, wymaganych prawem, koniecznych do prawidłowego podłączenia do sieci oraz funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej).

Czytaj więcej


Ogłoszenie o przetargach ofertowych na najem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych

URBIS Sp. z o.o. ogłasza przetargi ofertowe na najem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych przy ul. Grzybowo 16/4, ul. Grzybowo 16/9 , ul. Św. Wawrzyńca 14a/9.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-547/2019)

Dotyczy:  zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy maksymalnej 27,30 kWp wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej z niezbędną dokumentacją budowlaną (w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień, wymaganych prawem, koniecznych do prawidłowego podłączenia do sieci oraz funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej).

Czytaj więcej


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.191.2019 z dn. 12.09.2019

Dotyczy: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-458/2019)

Dotyczy: Badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2020 wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z tych badań.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 40 41

Kategorie