Kategoria: Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

URBIS Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postępowania na zbycie pojazdu LIAZ 110.020. Szczegóły w ogłoszeniu załączonym poniżej. 

Czytaj więcej


Unieważnienie przetargu (ZP-URB-15-2018)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert – zbycie pojazdu

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie zaprasza do składania ofert na zbycie pojazdu LIAZ 110.020. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

Czytaj więcej


Odpowiedzi na pytania (ZP-URB-15-2018)

Dotyczy: dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

Czytaj więcej


Aukcja na najem stoisk handlowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, Wydział Rozwoju Miasta, Gospodarki i Obsługi Inwestora ogłasza aukcję na najem stoisk handlowych określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia. 

Czytaj więcej


Przetarg na najem lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, Wydział Rozwoju Miasta Gospodarki i Obsługi Inwestora ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych, stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia. 

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-15-2018)

Dotyczy: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o przetargu (lokal użytkowy)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie działając w imieniu Miasta Gniezna i własnym ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Gniezna i URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej


Przetarg ofertowy

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność osób fizycznych przy ul . Wrzesińskiej 4/1 o łącznej powierzchni 77,13 m2 . Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości znajdują się poniżej.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-12-2018)

Dotyczy: „Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A”. 

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 32 33

Kategorie