Kategoria: Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-3-2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A. 

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-5-2019)

Dotyczy: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie. 

Czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-5-2019)

Dotyczy: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie. 

Czytaj więcej


Informacje o wyborze najkorzystniejszej (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-5-2019)

Dotyczy: zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie. 

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek. 

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-3-2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A. 

Czytaj więcej


Przetarg na najem lokali użytkowych

30 maja 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (pok. 39) odbędzie się przetarg ustny na najem lokali użytkowych, będących w komunalnym zasobie Miasta Gniezna. 

Czytaj więcej


Przetarg na najem lokali użytkowych

20 maja 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (pok. 39) odbędzie się przetarg ustny na najem lokali użytkowych, będących w komunalnym zasobie Miasta Gniezna. 

Czytaj więcej


Aukcja na najem stoisk handlowych

17 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (pokój nr 39) odbędzie się aukcja na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach. 

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 37 38

Kategorie