Kategoria: Przetargi

Ogłoszenie o wolnych lokalach mieszkalnych

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 informuje, że posiada wolne lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność osób fizycznych, znajdujące się pod adresami: ul. Roosevelta 64/2 oraz ul. Wyszyńskiego 9/2. Szczegółowe informacje związane z warunkami najmu można znaleźć w poniższym pliku. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZP-URB-12-2017)

Dotyczy: Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego (ZP-URB-12-2017)

Czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-14-2017)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje usługi pn. „Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej w Gnieźnie” w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-14-2017. 

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-14-2017)

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej w Gnieźnie” w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-14-2017.

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi do przetargu (ZP-URB-14/2017)

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-URB-14/2017 na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej. 

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-14-2017)

Dotyczy: „Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej w Gnieźnie.”

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Projekt Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej. 

Czytaj więcej


Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie dostawy pn.: „Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego” w ramach zamówienia publicznego nr ZP–URB-12-2017. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-639/2017)

Dotyczy: „Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przeniesieniem numerów oraz dostawą kart SIM zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część postępowania”.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-13-2017)

Dotyczy: Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej w Gnieźnie

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 24 25

Kategorie