Kategoria: Przetargi

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Margonin

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości w miejscowości Margonin gm. Margonin powiat chodzieski przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-11/2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-458/2019)

Dotyczy: Badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2020 wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z tych badań.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-8/2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-8-2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o przetargu ofertowym na najem lokalu mieszkalnego

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność osób fizycznych przy ul. Grzybowo 22/23/20.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-458/2019)

Dotyczy: Badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019-2020 wraz ze sporządzeniem pisemnych sprawozdań z tych badań.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZP-URB-7-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych na potrzeby URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie.

Czytaj więcej

Przetarg ZP-URB-10/2019 w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Dotyczy: ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-9/2019)

Dotyczy: ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 40 41

Kategorie