Kategoria: Przetargi

Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-9/2019)

Dotyczy: ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-9/2019)

Dotyczy: ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na najem lokalu mieszkalnego

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność osób fizycznych przy ul. Mieszka I 62/2.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-8/2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-7-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych na potrzeby URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-6-2019)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-7-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych na potrzeby URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-289-2019)

Dotyczy: Usługa dostosowania monitoringu wizyjnego do obecnego systemu istniejącego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A oraz Stacji przeładunkowej w miejscowości Bardo k/Wrześni zgodnie z wymogami art. 25 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (tj. Dz.U z 2019 poz. 701 ).

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-289-2019)

Dotyczy: Usługa dostosowania monitoringu wizyjnego do obecnego systemu istniejącego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A oraz Stacji przeładunkowej w miejscowości Bardo k/Wrześni zgodnie z wymogami art. 25 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (tj. Dz.U z 2019 poz. 701 ).

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-6-2019)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 40 41

Kategorie