Kategoria: Przetargi

Pytania i odpowiedzi część 3 (ZP-URB-7/2020)

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi część 2 (ZP-URB-7/2020)

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-7/2020) – aktualizacja (zmiana terminu składania ofert)

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ZP-URB-7/2020)

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-7/2020)

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-6/2020)

Dotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie 2 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2020 r. samochodów specjalistycznych: – śmieciarka na podwoziu trzyosiowym wraz z wyposażeniem (dalej „Samochód” lub „Przedmiot leasingu”).

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-7/2020)

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-4/2020)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-4/2020)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-142/2020)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa suchej karmy dla psów i kotów o składzie analitycznym określonym szczegółowo w załączniku nr 1 na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 40.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 46 47

Kategorie