Kategoria: Przetargi

Odpowiedzi na pytania cz. II (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek. 

Czytaj więcej


Odpowiedzi na pytania (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek. 

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek. 

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-265-2019)

Dotyczy: Wykonania robót budowlanych związanych z naprawą nawierzchni na drodze dojazdowej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12 A. zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-2-2019)

Dotyczy: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym dla ZZO Lulkowo. 

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-3-2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A. 

Czytaj więcej


Zestawienie ofert (ZP-URB-2-2019)

Dotyczy: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym dla ZZO Lulkowo. 

Czytaj więcej


Wybór najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-1-2019)

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wysokości do 4 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp. z o.o.”  

Czytaj więcej


Odpowiedzi na pytania (ZP-URB-2-2019)

Dotyczy: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym dla ZZO Lulkowo. 

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 37 38

Kategorie