Kategoria: Przetargi

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Margonin

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości w miejscowości Margonin gm. Margonin powiat chodzieski przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-4/2020)

Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-111/2020)

Dotyczy: Dostawa oraz montaż fabrycznie nowych (nie starszych niż rok produkcji 2019) i nie noszących śladów używania dwóch nieautomatycznych systemów wagowych.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-3/2020)

Dotyczy: Usługa odbioru oraz  zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-111/2020)

Dotyczy: Dostawa oraz montaż fabrycznie nowych (nie starszych niż rok produkcji 2019) i nie noszących śladów używania dwóch statycznych systemów wagowych.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-111/2020)

Dotyczy: Dostawa oraz montaż fabrycznie nowych (nie starszych niż rok produkcji 2019) i nie noszących śladów używania dwóch statycznych systemów wagowych.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-3/2020)

Dotyczy: Usługa odbioru oraz  zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-4/2020)

Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wys do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-1/2020)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Przetarg nr 2 na najem komunalnych lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Rozwoju Miasta i Gospodarki ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku do Zarządzenia.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 46 47

Kategorie