Kategoria: Przetargi

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-15-2018)

Dotyczy: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o przetargu (lokal użytkowy)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie działając w imieniu Miasta Gniezna i własnym ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Gniezna i URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej


Przetarg ofertowy

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na najem lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność osób fizycznych przy ul . Wrzesińskiej 4/1 o łącznej powierzchni 77,13 m2 . Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości znajdują się poniżej.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-12-2018)

Dotyczy: „Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A”. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZP-URB-13-2018)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowych opon do ładowarek.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-12-2018)

Dotyczy: „Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A”. 

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-10-2018)

Dotyczy: „Budowa bazy Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Fabrycznej 7 w Gnieźnie”. 

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-10-2018)

Dotyczy: Budowa bazy Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Fabrycznej 7 w Gnieźnie. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o przetargu ofertowym

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku załączonym poniżej. 

Czytaj więcej


Postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem (ZP-URB-14-2018)

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 35 36

Kategorie