Pages: 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 51 52
Przetargi |

Kategoria: Przetargi

Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-13/2020)

Dotyczy: Remont separatora balistycznego BS-8 – panelowego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-13/2020)

Dotyczy: Remont separatora balistycznego BS-8 – panelowego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-12/2020)

Dotyczy: Transport odpadów na trasie stacja przeładunkowa Bardo 11A k/Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-12/2020)

Dotyczy: Transport odpadów na trasie stacja przeładunkowa Bardo 11A k/Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-428/2020)

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadaszenia boksów magazynowych nr 9 oraz nr 10 w obiekcie nr 13 oraz zadaszenia wszystkich boksów w obiekcie nr 14 na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji, niezbędnych do właściwego wykonania projektów oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej


Przetarg ustny na najem komunalnych lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku do Zarządzenia.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie zaprasza do składania ofert na zbycie pojazdu URSUS Ostrówek K 162, rok produkcji 1990. Szczegółowe informacje techniczne oraz poglądowe zdjęcia znajdują się poniżej.

Czytaj więcej


Przetarg ZP-URB-11/2020 w trybie negocjacji z ogłoszeniem

Dotyczy: ubezpieczenie mienia i OC działalności URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-327/2020)

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji „budowa  kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów” – o mocy przerobowej do 2 600 Mg/rok wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji , niezbędnych do właściwego wykonania projektów oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-10/2020)

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 51 52

Kategorie