Kategoria: Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-8-2017)

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) w ilości do 6 500 Mg w celu dalszego zagospodarowania, oraz o kodzie 19 12 12 w ilości 12 000 Mg  – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w kodzie 19 12 11 w celu dalszego zagospodarowania w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-8-2017. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-9-2017)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn. „Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych budynku przy Rynku 5 (elewacje frontowe) stanowiących własność Miasta Gniezna i spółki URBIS” w ramach zamówienia publicznego ZP-URB-9-2017. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-10-2017)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw, znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k. Wrześni”w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-10-2017. 

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-7-2017)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k. Wrześni” w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-7/2017). 

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-9-2017)

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych w budynku przy Rynku 5 (elewacje frontowe), stanowiących własność Miasta Gniezna i spółki URBIS”, w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-9-2017.

Informacja z sesji


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-10-2017)

Urbis Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

Czytaj więcej


Przetarg na najem lokali użytkowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Rozwoju Miasta, Gospodarki i Obsługi Inwestora ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych, stanowiący komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia. Szczegółowe informacje związane z przetargiem znajdują się w pliku załączonym poniżej. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze oferty (ZP-URB-6-2017)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie”, w ramach zamówienia publicznego nr ZP –URB-6-2017

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-7-2017)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. „Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”, w ramach zamówienia publicznego nr ZP-URB-7-2017.  

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-9-2017)

Urbis Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej w lokalach mieszkalnych w budynku przy Rynku 5 ( elewacje frontowe ) stanowiących własność  Miasta Gniezna i Spółki URBIS”. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

Czytaj więcej


Pages: 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 23 24

Kategorie