Kategoria: Przetargi

Przetarg na najem lokali użytkowych

20 maja 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (pok. 39) odbędzie się przetarg ustny na najem lokali użytkowych, będących w komunalnym zasobie Miasta Gniezna. 

Czytaj więcej


Aukcja na najem stoisk handlowych

17 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (pokój nr 39) odbędzie się aukcja na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach. 

Czytaj więcej


Odpowiedzi na pytania cz. II (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek. 

Czytaj więcej


Odpowiedzi na pytania (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek. 

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-4-2019)

Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do pojazdów silnikowych oraz ładowarek. 

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-265-2019)

Dotyczy: Wykonania robót budowlanych związanych z naprawą nawierzchni na drodze dojazdowej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12 A. zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-2-2019)

Dotyczy: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym dla ZZO Lulkowo. 

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-3-2019)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz  zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12 A. 

Czytaj więcej


Zestawienie ofert (ZP-URB-2-2019)

Dotyczy: Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym dla ZZO Lulkowo. 

Czytaj więcej


Pages: 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 38 39

Kategorie