Kategoria: Przetargi – zamówienia publiczne

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Margonin

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości w miejscowości Margonin gm. Margonin powiat chodzieski przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-14/2020)

Dotyczy: Remont separatora balistycznego BS-8 – panelowego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-472/2020)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie ściany oddzielenia dwóch sąsiadujących stref pożarowych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12a., 62-200 Gniezno”, zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie maja spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów  (Dz.U 2020. Poz. 296).

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-14/2020)

Dotyczy: Remont separatora balistycznego BS-8 – panelowego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-13-2020)

Dotyczy: Remont separatora balistycznego BS-8 – panelowego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A.

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-13/2020)

Dotyczy: Remont separatora balistycznego BS-8 – panelowego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-13/2020)

Dotyczy: Remont separatora balistycznego BS-8 – panelowego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lulkowo 12A

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-12/2020)

Dotyczy: Transport odpadów na trasie stacja przeładunkowa Bardo 11A k/Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony (ZP-URB-12/2020)

Dotyczy: Transport odpadów na trasie stacja przeładunkowa Bardo 11A k/Wrześni – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-428/2020)

Dotyczy: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zadaszenia boksów magazynowych nr 9 oraz nr 10 w obiekcie nr 13 oraz zadaszenia wszystkich boksów w obiekcie nr 14 na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie 12A wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji, niezbędnych do właściwego wykonania projektów oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 33 34

Kategorie