Kontakt

Nawiązanie kontaktu przy wykorzystaniu poniższych danych oznaczać będzie wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych użytych celem tego kontaktu przez: URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000069876, REGON: 630952490, NIP: 7840041944, wysokość kapitału zakładowego: 23.649.500,00 zł w celu, w jakim nawiązano kontakt. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności.

Jak się z nami skontaktować?

URBIS Spółka z o.o.
ul. Chrobrego 24/25
62-200 Gniezno

tel. 61 424-58-00

e-mail: urbis@urbis.gniezno.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrzynki epuap: /URBISGniezno/SkrytkaESP

 

Skrytka pocztowa nr 39

NIP: 784-00-41-944
REGON: 630952490

Konto: PKO Bank Polski S.A.
Nr: 90 1020 4027 0000 1102 1307 9308

Zarejestrowano pod nr KRS 0000069876 w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 23 649 500,00 zł

BDO: 000003889

Kontakty telefoniczne

Sekretariat
61 424-58-00, 61 424-58-01

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główna Księgowa – Elżbieta Wrotyńska
61 424-58-06

Kierownik Działu Pracowniczo-Administracyjnego – Olaf Wiśniewski
61 424-58-07

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego – Monika Gad
61 424-58-29

Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego – Milena Sarniak
61 424-58-35

Kierownik Komórki Nadzoru i Dokumentacji – Wojciech Politowicz
61 424-58-43

Kierownik Rejonowej Administracji Domów  – Jacek Frankiewicz
61 424-58-46

Z-ca Kierownika Rejonowej Administracji Domów – Roman Ortarzewski
61 424-58-77

Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta – Roman Dulnik
61 424-58-59

Z-ca Kierownika Zakładu Oczyszczania Miasta – Agnieszka Borzykowska
61 424-58-61

Kierownik Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Jerzy Utig
61 424-58-66

Z-ca Kierownika Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Marek Grabowski
61 424-58-89

Z-ca Kierownika Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Ewa Menz
61 424-58-68

Z-ca Kierownika Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Rafał Kaczmarek
61 424-58-80

Kierownik Komórki Informacji Elektronicznej – Maciej Bojakowski
61 424-58-28

Zamówienia publiczne – Katarzyna Kolenda
61 424-58-16

Biuro Obsługi Klienta Działu Finansowo – Księgowego
61 424-58-22

Biuro Obsługi Klienta Rejonowej Administracji Domów
61 424-58-75

Administratorzy Rejonowej Administracji Domów

Wykaz administratorów

Administrator Targowisk – Krzysztof Adamski

tel. kom. 508-052-165

Schronisko dla bezdomnych zwierząt
61 424-58-65

Inspektor Ochrony Danych – Marcin Jan Grzesiak
+48 61 2507771

Kontakty e-mail

Sekretariat
urbis@urbis.gniezno.pl

Prezes Zarządu – Dariusz Zamiar
d.zamiar@urbis.gniezno.pl

Członek Zarządu – Rafał Tomczak
rafal.tomczak@urbis.gniezno.pl

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główna Księgowa – Elżbieta Wrotyńska
e.wrotynska@urbis.gniezno.pl

Kierownik Działu Pracowniczo – Administracyjnego – Olaf Wiśniewski
olaf.wisniewski@urbis.gniezno.pl

Kierownik Działu Finansowo – Księgowego – Monika Gad
monika.gad@urbis.gniezno.pl

Zastępca Kierownika Działu Finansowo – Księgowego – Milena Sarniak
milena.sarniak@urbis.gniezno.pl

Dział Finansowo – Księgowy
ksiegowosc@urbis.gniezno.pl
wspolnoty@urbis.gniezno.pl

Kierownik Rejonowej Administracji Domów – Jacek Frankiewicz
jacek.frankiewicz@urbis.gniezno.pl

Z-ca Kierownika Rejonowej Administracji Domów – Roman Ortarzewski
r.ortarzewski@urbis.gniezno.pl

Kierownik Komórki Nadzoru i Dokumentacji – Wojciech Politowicz
knid@urbis.gniezno.pl

Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta – Roman Dulnik
roman.dulnik@urbis.gniezno.pl

Z-ca Kierownika Zakładu Oczyszczania Miasta – Agnieszka Borzykowska
agnieszka.borzykowska@urbis.gniezno.pl

Dział Ekonomiczny
e.zietek@urbis.gniezno.pl

Dział Prawny
dzialprawny@urbis.gniezno.pl

Dział Płac
place@urbis.gniezno.pl

Zamówienia publiczne
katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl

Rejonowa Administracja Domów 
rad@urbis.gniezno.pl

Zakład Oczyszczania Miasta
zom@urbis.gniezno.pl

Zakład Zagospodarowania Odpadów
zzo@urbis.gniezno.pl

Inspektor Ochrony Danych – Marcin Jan Grzesiak
iod_urbis@prawni.pro