Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-14/2019)

Dotyczy: Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Treść ogłoszenia


Kategorie