Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (Miasto Gniezno)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lulkowie ponownie otwarty dla mieszkańców Gminy Gniezno

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego 21 ponownie otwarty dla mieszkańców Miasta Gniezna

Terminy wywozu odpadów – Gmina Gniezno (ryczałty)

Uwaga! Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostają zamknięte do odwołania!

Harmonogram wywozu odpadów (II kwartał 2020) – Miasto Gniezno

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno

Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kłecko

Uwaga! Przywrócenie dotychczasowych numerów telefonów do Zakładu Oczyszczania Miasta

Zbiórka naturalnych choinek

Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (I półrocze 2020)

Harmonogram wywozu odpadów (I kwartał 2020) – Miasto Gniezno

Uwaga! Tymczasowa zmiana numerów telefonów do Zakładu Oczyszczania Miasta

Dodatkowa zbiórka liści w dniach 9 i 13 grudnia 2019 r.

Zmiana przepisów dot. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (Miasto Gniezno)

Dodatkowa zbiórka liści w dniach 18-21 listopada 2019 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno

Zapraszamy do odwiedzania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  mieszczącego się na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta (ul. B. Chrobrego 21), który jest czynny w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w piątki od 15:00 do 17:00 (w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada). PSZOK jest nieczynny w dni świąteczne. Poniżej w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdzie Państwo wykaz odpadów, jakie można pozostawić w Punkcie. 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gnieźnie

Wzór oświadczenia

Uchwała Nr 5/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia limitów przyjmowanych odpadów określonych w regulaminie PSZOK w Gnieźnie przyjętego uchwałą Nr 8/2013 z dnia 26.06.2013 r.

 

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów, obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku:

Nowe zasady segregacji

 

 


Kategorie