Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (Miasto Gniezno)

Harmonogram wywozu odpadów (II kwartał 2021) – Miasto Gniezno

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno

Harmonogram wywozu odpadów (I kwartał 2021) – Miasto Gniezno

Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (I półrocze 2021)

Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kłecko

Zmiana przepisów dot. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)

Zapraszamy do odwiedzania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  mieszczącego się na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta (ul. B. Chrobrego 21), który jest czynny w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w piątki od 15:00 do 17:00 (w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada). PSZOK jest nieczynny w dni świąteczne. Poniżej w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdzie Państwo wykaz odpadów, jakie można pozostawić w Punkcie. 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gnieźnie

Wzór oświadczenia

Uchwała Nr 5/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia limitów przyjmowanych odpadów określonych w regulaminie PSZOK w Gnieźnie przyjętego uchwałą Nr 8/2013 z dnia 26.06.2013 r.

 

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów, obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku:

Nowe zasady segregacji

 

 


Kategorie