Ogłoszenie o przetargu (dostawa śmieciarek)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowych (produkcja 2016 r.) samochodów specjalistycznych – śmieciarek na podwoziu trzyosiowy w formie leasingu operacyjnego  – 3 szt.”. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższych plikach.  

Treść ogłoszenia

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie art. 22

Zał. nr 3 – Oświadczenie o osobie fizycznej

Zał. nr 4 – Warunki do umowy

Zał. nr 5 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Zał. nr 6 – Wykaz dostaw

Zał. nr 7 – Dane techniczne