Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urbis sp. z o.o. informuje o udzieleniu zamówienia na sukcesywną dostawę paliw płynnych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym pliku. 

Treść ogłoszenia


Kategorie