Pytania i odpowiedzi do przetargu (dostawa śmieciarek)

URBIS sp. z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie procedury dotyczącej w/w zadania wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi. Odpowiedzi znajdują się w poniższym pliku. Oprócz tego zamieszczone zostają wszystkie niezbędne załączniki. 

Pytania i odpowiedzi

Dokumenty finansowe

Oznakowanie pojazdu
Oznakowanie pojazdu
Oznakowanie pojazdu - strona lewa
Oznakowanie pojazdu