Pytania i odpowiedzi do przetargu (ZP-URB-14/2017)

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-URB-14/2017 na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej. 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz. II


Kategorie