Sprostowanie do odpowiedzi (aktualizacja)

URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie publikuje sprostowanie do odpowiedzi, dotyczących postępowania przetargowego ZP-URB-2/2016 na dostawę 3 sztuk samochodów – śmieciarek w formie leasingu operacyjnego. Odpowiedzi zamieszczone są w poniższym pliku. 

Sprostowanie do odpowiedzi

Aktualizacja! 

Poniżej prezentujemy drugą część sprostowań do odpowiedzi:

Sprostowanie do odpowiedzi cz. II