Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 17
Ogłoszenia |

Ulgi dla rodzin wielodzietnych

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie informuje, iż zgodnie z zapisami Uchwały nr XXIII/250/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłat na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz Uchwały nr XXIII/251/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od dnia 1 sierpnia 2016 roku istnieje możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Urbis sp. z o.o. w Gnieźnie informuje o zamiarze zawarcia umowy w sprawie dostawy fabrycznie nowych (nie starszych niż z 2015 roku) samochodów dostawczych o DMC do 3,5 t ze skrzynią ładunkową wywrotną – 3 szt. oraz osobowo-dostawczego w formie leasingu operacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku załączonym poniżej. 

Czytaj więcej


Unieważniony przetarg

Urbis sp. z o.o. w Gnieźnie przy ulicy Chrobrego 24/25 informuje, że przetarg na lokal nr 9 przy ul. 3 Maja 35 o powierzchni użytkowej 49,56 m2 został unieważniony. 

Czytaj więcej


Nowe harmonogramy zbiórki odpadów!

URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje to wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej w III kwartale 2016 roku z terenu Miasta Gniezna oraz z Gminy Gniezno w II półroczu 2016 roku. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejsze oferty

Urbis Sp. z o.o. w Gnieźnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na usługę  odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne ( paliwo alternatywne ) w ilości do 2500 Mg w celu dalszego zagospodarowania , w ramach zamówienia publicznego nr ZP –URB-1-2016. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w poniższym pliku. 

Czytaj więcej


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urbis sp. z o.o. informuje o udzieleniu zamówienia na sukcesywną dostawę paliw płynnych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym pliku. 

Czytaj więcej


Wolny lokal mieszkalny

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 informuje, że posiada wolny lokal mieszkalny w budynku stanowiącym własność osób fizycznych –  ul. 3 Maja 35/9  o pow. użytkowej 49,56 m2. 

Czytaj więcej


Przetarg na odbiór odpadów (aktualizacja)

URBIS sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Usługa odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwoalternatywne) w ilości do 1800 Mg oraz o kodzie 19 12 12 w ilości do 14000 Mg– inne odpady ( w tym substancje i przedmioty ) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w celu dalszego zagospodarowania”. Szczegółowe informacje znajdują się w plikach zamieszczonych poniżej. 

Czytaj więcej


Unieważnione przetargi

URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie informuje, iż przetargi ZP-URB-4/2016 oraz ZP-URB-6/2016 zostają unieważnione. Przyczyny unieważnienia wspomnianych przetargów znajdują w ogłoszeniach zamieszczonych poniżej. 

Czytaj więcej


Przetarg na wynajem lokali użytkowych

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.240.2016 Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu ustnym na wynajem lokali użytkowych będących w komunalnym zasobie Miasta Gniezna. Szczegółowe informacje oraz wykaz lokali znajdują się w poniższych plikach.  

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 17

Kategorie