Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 17
Ogłoszenia |

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (Gmina Gniezno)

W dniach 13-15 kwietnia 2016 roku na terenie Gminy Gniezno zostanie przeprowadzona objazdowa zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pojazdy zbierające odpady przejadą przez poszczególne miejscowości w podanych terminach od godz. 7:30. Szczegółowy harmonogram znajduje się w poniższym pliku.  

Czytaj więcej


Wybór najkorzystniejszej oferty (śmieciarki)

URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o wartości poniżej 209 000 euro.

Czytaj więcej


Punkt Obsługi Deklaracji przeniesiony

W związku ze zmianą lokalizacji Punktu Obsługi Deklaracji zamieszczamy komunikat Zarządu URBIS sp. z o.o.. 

Czytaj więcej


Harmonogram zbiórki odpadów (II kwartał 2016 r.)

URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje to wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz zbiórki selektywnej w II kwartale 2016 roku z terenu Miasta Gniezna. 

Czytaj więcej


Wolny lokal do wynajęcia

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25 informuje, że posiada wolny lokal mieszkalny w budynku stanowiącym własność osób fizycznych. 
Czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi (przetarg na dostawę paliw)

URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że  w trakcie procedury przetargowej  dotyczącej  ww. zadania wpłynęły zapytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.

Czytaj więcej


Przetarg na lokale użytkowe

Urząd Miejski w Gnieźnie ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia. Przetarg odbędzie się 5 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (I piętro, pok. 39). Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w poniższych plikach. 

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony na dostawę paliw

URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę poprzez tankowanie paliw płynnych ON pojazdów Spółki. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach. 

Czytaj więcej


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie informuje, że 19 marca br. zostanie przeprowadzona nieodpłatna zbiórka zużytych, niepotrzebnych mebli, kuchenek i sprzętu RTV, pochodzących z gospodarstw domowych. 

Czytaj więcej


Mechanik pojazdów samochodowych poszukiwany!

URBIS sp. z o.o. w Gnieźnie poszukuje mechanika pojazdów samochodowych. Wymagana jest znajomość mechaniki pojazdowej, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, oraz dobra organizacja czasu pracy. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem praca@urbis.gniezno.pl lub osobiście w Dziale Pracowniczo – Administracyjnym, mieszczącym się w budynku głównym Spółki. 

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 16 17

Kategorie