Zarząd Spółki
Zarząd Spółki URBIS stanowią następujące osoby

Prezes Zarządu:
Edmund Młodzikowski
e-mail: e.mlodzikowski@urbis.gniezno.pl

Członek Zarządu:
Henryk Gędek
e-mail: h.gedek@urbis.gniezno.pl

Rada Nadzorcza Spółki:
W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Paweł Borkowicz
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Lilianna Długosz
Członek: Ilona Robak
Członek: Michał Kałuża
Członek: Jacek Frankiewicz


Kategorie