Zakład Oczyszczania Miasta

Zakład Oczyszczania Miasta
ul. Fabryczna 7
62-200 Gniezno

e-mail: zom@urbis.gniezno.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 6:00 – 14:00

Świadczymy usługi w zakresie:

  • wywóz nieczystości stałych
  • usługi transportowe
  • wynajem sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą

Kontakt telefoniczny z pracownikami:

Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta tel. 61-424-58-59
Zastępca Kierownika Zakładu Oczyszczania Miasta tel. 61-424-58-61
Obsługa firm tel. 61-424-58-63
Obsługa mieszkańców Miasta Gniezna – budynki zamieszkałe wg. złożonych deklaracji tel. 61-424-58-57
Obsługa mieszkańców Miasta Gniezna – budynki zamieszkałe wg. złożonych deklaracji  tel. 61-424-58-58
Obsługa mieszkańców i firm Gminy Gniezno wg. złożonych deklaracji tel. 61-424-58-60

 

Zapraszamy do odwiedzania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego 21, który jest czynny w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w piątki od 15:00 do 17:00 (w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada). PSZOK jest nieczynny w dni świąteczne. Poniżej w Regulaminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdzie Państwo wykaz odpadów, jakie można pozostawić w Punkcie. 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gnieźnie

Uchwała Nr 5/2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia limitów przyjmowanych odpadów określonych w regulaminie PSZOK w Gnieźnie przyjętego uchwałą Nr 8/2013 z dnia 26.06.2013 r.

Wzór oświadczenia

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno

Harmonogram wywozu odpadów (IV kwartał 2020) – Miasto Gniezno

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (Miasto Gniezno)

Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (II półrocze 2020)

Harmonogram wywozu odpadów (III kwartał 2020) – Miasto Gniezno

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (Miasto Gniezno)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lulkowie ponownie otwarty dla mieszkańców Gminy Gniezno

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chrobrego 21 ponownie otwarty dla mieszkańców Miasta Gniezna

Terminy wywozu odpadów – Gmina Gniezno (ryczałty)

Uwaga! Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pozostają zamknięte do odwołania!

Harmonogram wywozu odpadów (II kwartał 2020) – Miasto Gniezno

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno

Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kłecko

Uwaga! Przywrócenie dotychczasowych numerów telefonów do Zakładu Oczyszczania Miasta

Zbiórka naturalnych choinek

Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (I półrocze 2020)

Harmonogram wywozu odpadów (I kwartał 2020) – Miasto Gniezno

Uwaga! Tymczasowa zmiana numerów telefonów do Zakładu Oczyszczania Miasta

Terminy wywozu odpadów – Gmina Gniezno (ryczałty)

Nowe zasady selektywnej zbiórki, obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku:

Nowe zasady segregacji

 

Cennik zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostarczanego przez placówki kulturalno-oświatowe i pozostałe podmioty prawne. Cennik obowiązuje od 1.03.2019. 

Elektrośmieci – cennik

Według ustawy o ZSEE z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1495, art. 3, pkt. 2 oraz art. 37) nieodpłatnie przyjmowany jest sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 8%.

 Miejsce odbioru zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego:
Dla placówek kulturalno – oświatowych:
Zakład Oczyszczania Miasta – Gniezno, ul. Chrobrego 21
Dla pozostałych podmiotów prawnych:
Zakład Zagospodarowania Odpadów – Lulkowo
Osoba oddająca zużyty sprzęt powinna mieć pieczątkę firmy i powinna być upoważniona do podpisywania faktur. 

Kategorie