Zakład Zagospodarowania Odpadów

Strona ZZO Lulkowo: http://zzolulkowo.eu/

ZZO Lulkowo jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Uchwalą_nr_VIII_201_15  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.06.2015 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie uzyskał status Regionalnej Stacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla obsługi regionu VII województwa wielkopolskiego obejmującego gminy powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego.
Odpady z gmin powiatu wrzesińskiego są przyjmowane w Stacji Przeładunkowej w miejscowości Bardo, gmina Września, natomiast odpady z gmin powiatu gnieźnieńskiego są przyjmowane w ZZO Lulkowo.

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Lulkowo

62-200 Gniezno

tel. 61 424-58-71

e-mail: zzo@urbis.gniezno.pl

Zmiana przepisów dot. Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO)

Uchwała Nr 84/2020 z dn. 31.12.2020 r. Zarządu URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie w sprawie zmiany Regulaminu przyjmowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie oraz Stacji Przeładunkowej odpadów w BARDO

Regulamin przyjmowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie oraz Stacji Przeładunkowej odpadów w Bardo (obowiązujący od dn. 1.01.2020)

Regulamin przyjmowania odpadów w ZZO Lulkowo i Stacji Przeładunkowej w Bardo (obowiązujący od 1 stycznia 2019)

Uchwała Nr 70/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie oraz Stacji przeładunkowej odpadów w Bardo

Uchwała oraz cennik za przyjmowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do ZZO w Lulkowie obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku

Fundusz rekultywacji składowiska w Lulkowie, gm. Gniezno (obowiązujący od 1.01.2021)

Fundusz rekultywacji składowiska w Lulkowie, gm. Gniezno (obowiązujący od 1.01.2020)

Fundusz rekultywacji składowiska w Lulkowie, gm. Gniezno (obowiązujący od 1.01.2019)

Fundusz rekultywacji składowiska w Lulkowie, gm. Gniezno (obowiązujący od 1.01.2018)

Zakres działalności ZZO Lulkowo

Uchwała Nr 23/2021 z dn. 23.07.2021 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy Gniezno oraz nowy Regulamin PSZOK Gminy Gniezno

Uchwała Nr 8/2021 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gniezna

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gnieźnie

Uchwała dotycząca dot. zmiany w Regulaminie przyjmowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie oraz Stacji Przeładunkowej Odpadów w Bardo. 

Cennik zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostarczanego przez placówki kulturalno-oświatowe i pozostałe podmioty prawne. Cennik obowiązuje od 1.03.2019. 

Elektrośmieci – cennik

Według ustawy o ZSEE z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1495, art. 3, pkt. 2 oraz art. 37) nieodpłatnie przyjmowany jest sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych.

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 8%.

Miejsce odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
Dla placówek kulturalno – oświatowych:
Zakład Oczyszczania Miasta – Gniezno, ul. Chrobrego 21
 
Dla pozostałych podmiotów prawnych:
Zakład Zagospodarowania Odpadów – Lulkowo
Osoba oddająca zużyty sprzęt powinna mieć pieczątkę firmy i powinna być upoważniona do podpisywania faktur. 
 

Informujemy, że firma URBIS Sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (BDO) otrzymując numer rejestrowy 000003889.

Rejestr dostępny jest pod  adresem:
www.bdo.mos.gov.pl


Kategorie