1 czerwca 2022 – Międzynarodowy Dzień Dziecka w ZZO w Lulkowie 

Mikołaj Koperski wraz z kolegami z klasy matematyczno – geograficznej z II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie, zorganizował swej klasie nietypową niespodziankę na Dzień Dziecka. Były nią zajęcia w ZZO Lulkowo. Standardowe zajęcia edukacyjne prowadzone przez Panią Ewę Menz, dotyczyły funkcjonowania instalacji MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania) zajmującej się przetwarzaniem odpadów komunalnych. Na zajęciach omówiono podstawy właściwej segregacji, prawidłowego składowania i przygotowania odpadów do recyklingu i odzysku. Grupa licealistów była pod opieką Pani Honoraty Grochowskiej. Niezwykłe zainteresowanie licealistów trudnym, acz ciekawym i przyszłościowym tematem odpadów, sympatycznie zaskoczyło pracowników ZZO w Lulkowie. Taka młodzież pozwala patrzeć śmiało w przyszłość!