Administracja Lokalami

URBIS Sp. z o.o. wykonuje usługi związane z kompleksowym zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości, a w szczególności prowadzenie prac administracyjno-eksploatacyjnych. 

Oferujemy:
– obsługa techniczna obiektu;
– obsługa finansowo- księgowej;
– sporządzanie planów i raportów;
– pomoc prawną;
– kontrola realizacji wszystkich umów na dostawy i usługi dla nieruchomości.

Dowiedz się więcej:

Rejonowa Administracja Domów

Pogotowie Techniczne 

Komórka Nadzoru i Dokumentacji