Aplikacja „KIEDY WYWÓZ” dla mieszkańców Miasta Gniezna

URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie informuje, że została uruchomiona aplikacja „KIEDY WYWÓZ” dla mieszkańców Miasta Gniezna zawierająca terminy wywozów odpadów dla każdej nieruchomości.

Instalacja Aplikacji: „kiedy wywóz”
1. Aby pobrać (zainstalować) aplikację należy:
– wejść do sklepu właściwego dla danego telefonu (App Store, Google play, Windows Store)
– wyszukać aplikację „kiedy wywóz”
– pobrać i zainstalować darmową aplikację
2. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji należy przejść do zakładki WYWOZY i dodać lokalizację (swoje miasto, ulicę i numer budynku):
– kliknąć do góry po prawej stronie ikonę pinezki z plusem
– otworzy się ekran ustawień, kliknąć niebieską ikonę ze znakiem +
– wyszukać miasto – Gniezno, następnie daną ulicę np. 3 Maja
(jeżeli cała ulica ma terminy wywozu w tym samym dniu, to nie ma możliwości wyboru posesji,
jeśli poszczególne posesje mają różne terminy wywozu na danej ulicy, wówczas należy wybrać
konkretny numer posesji np. 7)
– raz ustawiona dana lokalizacja będzie zapisana i na pulpicie będą wyświetlane terminy wywozu
poszczególnych frakcji odpadów na danej ulicy lub posesji.
– możliwe jest dodanie maksymalnie trzech lokalizacji dot. Odbioru odpadów
3. Zakładka Punkty odbioru zawiera:
– wykaz punktów PSZOK dla mieszkańców Miasta Gniezna
– wykaz aptek, gdzie można oddać przeterminowane leki
4. Zakładka Edukacja zawiera:
– zasady segregacji odpadów
– istotne informacje dot. odbioru odpadów w PSZOK
– zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych