Aukcja na najem stoisk handlowych

Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, Wydział Rozwoju Miasta, Gospodarki i Obsługi Inwestora ogłasza aukcję na najem stoisk handlowych określonych w załączniku nr 1 do Zarządzenia. 

Ogłoszenie o aukcji

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o aukcji – formularz zgłoszeniowy

Istotne postanowienia umowy

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia – wykaz