Aukcja na najem stoisk handlowych

17 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie (pokój nr 39) odbędzie się aukcja na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach. 

Ogłoszenie o aukcji

Istotne postanowienia umowy

Załącznik do zarządzenia – wykaz stoisk handlowych

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji – formularz zgłoszeniowy

Zarządzenie Prezydenta