Aukcja na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy Placu Józefa Piłsudskiego

W dniu 28.07.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 (budynek oficyny) odbędzie się aukcja na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach.