Aukcja na najem stoisk handlowych

Urząd Miejski w Gnieźnie ogłasza aukcję na najem stoisk handlowych na targowisku miejskim przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie. 

Istotne postanowienia umowy

Ogłoszenie o aukcji Załącznik nr 1 do Zarządzenia – wykaz stoisk handlowych

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o aukcji- Formularz zgłoszeniowy

Zarzadzenie Prezydenta