Harmonogram wywozu odpadów (III kwartał 2021) – Miasto Gniezno

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje to wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej oraz odpadów zielonych w III kwartale 2021 roku z terenu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-5/2021)

Dotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby URBIS Sp. z o.o. 3 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 r. urządzeń specjalistycznych: ładowarka kołowa wraz z wyposażeniem, samochód ciężarowy typu wywrotka do jazdy w trudnym terenie, mobilny przesiewacz bębnowy.

Czytaj więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-7/2021)

Dotyczy: Budowa kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-6/2021)

Dotyczy: Rozbudowa boksów magazynowych w obiekcie nr 13 oraz 14 o zadaszenia na terenie ZZO Lulkowo.

Czytaj więcej


Uchwała Nr XXXVII/502/2021 Rady Miasta Gniezna

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-8/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie zaprasza do składania ofert na zbycie pojazdu MULTICAR – M2530, rok produkcji 1984. Szczegółowe informacje techniczne oraz poglądowe zdjęcia znajdują się poniżej.

Czytaj więcej


Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-7/2021)

Dotyczy: Budowa kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów wraz z infrastrukturą zewnętrzną.

Czytaj więcej


Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-6/2021)

Dotyczy: Rozbudowa boksów magazynowych w obiekcie nr 13 oraz 14 o zadaszenia na terenie ZZO Lulkowo.

Czytaj więcej


Przetarg ustny na najem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna

Urząd Miejski w Gnieźnie, Wydział Zasobów Mieszkaniowych i Użytkowych ogłasza przetarg ustny na najem lokali użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna, określonych w załączniku do Zarządzenia.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 84

Kategorie