Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część V

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część IV

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 17 03 80 Odpadowa papa, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część III

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część II

Dotyczy: Sukcesywny odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie kodzie Ex 20 01 99  – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny tj. strzykawki i igły pochodzące z domowych iniekcji oraz prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Obsługa Klientów Spółki URBIS przy ul. Chrobrego 24/25 w dniu 2.04.2021 r.

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie uprzejmie informuje, w dniu 2 kwietnia 2021 r. obsługa klientów Spółki URBIS przy ul. Chrobrego 24/25 odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 12:30 oraz od 13:30 do 17:00. 

Czytaj więcej


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (Miasto Gniezno)

Spółka URBIS i Miasto Gniezno informują, że w m-cu kwietniu  br. zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych, niepotrzebnych mebli, sprzętu RTV i AGD. Odpady muszą pochodzić wyłącznie z gospodarstw domowych.

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów (II kwartał 2021) – Miasto Gniezno

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje to wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej oraz odpadów zielonych w II kwartale 2021 roku z terenu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-20/2020)

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-1/2021)

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych ON poprzez tankowanie paliwa do pojazdów (w tym specjalistycznych o wysokości do 4,0 m) oraz benzyny PB 98 do sprzętu ogrodniczego i innych sprzętów URBIS Sp. z o.o. 

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 83 84

Kategorie