Kategoria: Aktualności

Harmonogram wywozu odpadów – Miasto Gniezno (IV kwartał) – aktualizacja

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej oraz odpadów zielonych w IV kwartale 2019 roku z terenu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – Gmina Gniezno

W dniach 28-30 października 2019 r. na terenie Gminy Gniezno zostanie przeprowadzona zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szczegółowy harmonogram zbiórki znajduje się poniżej.  

Czytaj więcej


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.191.2019 z dn. 12.09.2019

Dotyczy: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.447.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (IV kwartał 2019)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w IV kwartale 2019 roku. 

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Miasto Gniezno (IV kwartał)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej oraz odpadów zielonych w IV kwartale 2019 roku z terenu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (Miasto Gniezno)

Spółka URBIS i Miasto Gniezno informują, że w miesiącu wrześniu br. zostanie przeprowadzona zbiórka niepotrzebnych, zużytych mebli sprzętu RTV i AGD. Odpady muszą pochodzić wyłącznie z gospodarstw domowych.  

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (II półrocze 2019)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w drugim półroczu 2019 roku. 

Czytaj więcej


Harmonogram wywozu odpadów – Miasto Gniezno (III kwartał)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje to wiadomości terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zbiórki selektywnej oraz odpadów zielonych w III kwartale 2019 roku z terenu Miasta Gniezna.

Czytaj więcej


Terminy wywozu odpadów – Gmina Gniezno (ryczałty)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie, Zakład Oczyszczania Miasta podaje terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno, posesje niezamieszkałe  – ryczałty 2019 r. 

Czytaj więcej


Ćwiczenia w Lulkowie

 W dniu 8 kwietnia 2019 r., na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie gmina Gniezno zostały przeprowadzone ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji akcji ratowniczo-gaśniczej, innych zagrożeń i ewakuacji.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 28 29

Kategorie