Kategoria: Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-14/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-15/2021)

Dotyczy: Dostawa samochodu elektrycznego o masie do 3,5 T typu furgon.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-517/2021)

Dotyczy: „Badanie sprawozdań finansowych URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie za lata 2021 – 2022.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-15/2021)

Dotyczy: Dostawa samochodu elektrycznego o masie do 3,5 T typu furgon.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-13/2021)

Dotyczy: Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego biofiltra, na terenie MBP Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie na potrzeby URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego stanowiącego współwłasność Miasta Gniezna i Spółki URBIS

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie działając w imieniu Miasta Gniezna i własnym ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Farnej 9 w Gnieźnie stanowiącego współwłasność Miasta Gniezna i Spółki URBIS. 

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi cz. 2 (ZP-URB-14/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-511/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz modernizacja pomieszczeń na dodatkowe szatnie na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno zgodnie z PFU.

Czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-15/2021)

Dotyczy: Dostawa samochodu elektrycznego o masie do 3,5 T typu furgon.

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-14/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 60 61

Kategorie