Zawiadomienie o wyborze oferty

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pn.: „Dostawa nowych pojemników na odpady stałe z tworzywa sztucznego” w ramach zamówienia publicznego nr ZP–URB-12-2017. 

Czytaj więcej »