Kategoria: Przetargi

Przetarg nieograniczony ZP-URB-3/2021

Dotyczy: Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert ZP-URB-273/2021

Dotyczy: Sukcesywna dostawa suchej oraz mokrej karmy dla psów i kotów o składzie analitycznym określonym szczegółowo w załączniku nr 1 na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 40.

Czytaj więcej


Przetarg nieograniczony ZP-URB-2/2021

Dotyczy: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie 2 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 r. samochodów specjalistycznych: śmieciarka na podwoziu trzyosiowym wraz z wyposażeniem, pojazd z zabudową hakową wraz z wciąganą za pomocą urządzenia hakowego zabudową typu śmieciarka.

Czytaj więcej


Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Margonin

Dotyczy: sprzedaż nieruchomości w miejscowości Margonin gm. Margonin powiat chodzieski przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-210/2021)

Dotyczy: Wszystkie części zamówienia.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część VII

Dotyczy: Sukcesywny odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część VI

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 32  – Leki inne niż wymienione w 20 01 31, w postaci m.in. przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część V

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 20 01 28  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część IV

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 17 03 80 Odpadowa papa, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Zapytanie ofertowe ZP-URB-210/2021 – część III

Dotyczy: Sukcesywny odbiór transport oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub unieszkodliwiania, odpadów o kodzie 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, zbieranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 57 58

Kategorie