Zapytanie ofertowe (ZP-URB-68/2023)

Dotyczy: Przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego (dalej PFU/przedmiot umowy) dla zadania w formule zaprojektuj i wybuduj związanego z rozbudową i modernizacją, na pracującym zakładzie, instalacji. Część I zamówienia: Przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego (dalej […]

Czytaj więcej »