Kategoria: Przetargi – zamówienia publiczne

Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-15/2021)

Dotyczy: Dostawa samochodu elektrycznego o masie do 3,5 T typu furgon.

Czytaj więcej


Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-14/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-15/2021)

Dotyczy: Dostawa samochodu elektrycznego o masie do 3,5 T typu furgon.

Czytaj więcej


Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (ZP-URB-14/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-13/2021)

Dotyczy: Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego biofiltra, na terenie MBP Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie na potrzeby URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-12/2021)

Dotyczy: Sukcesywny zakup wraz z dostawą drutu do belowania odpadów.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o przetargu ofertowym na najem lokalu użytkowego stanowiącego współwłasność Miasta Gniezna i Spółki URBIS

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie działając w imieniu Miasta Gniezna i własnym ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Farnej 9 w Gnieźnie stanowiącego współwłasność Miasta Gniezna i Spółki URBIS. 

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-12/2021)

Dotyczy: Sukcesywny zakup wraz z dostawą drutu do belowania odpadów.

Czytaj więcej


Zaproszenie do składania ofert (ZP-URB-13/2021)

Dotyczy: Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego biofiltra, na terenie MBP Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie na potrzeby URBIS Sp. z o.o.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-10/2021)

Dotyczy: Zaprojektowanie oraz wykonanie klimatyzacji w siedzibie Spółki URBIS w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25.

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 45

Kategorie