Kategoria: Przetargi – zamówienia publiczne

Pytania i odpowiedzi (ZP-URB-20/2020)

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-19/2020)

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-20/2020)

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-15/2020) dla cz. I i II

Dotyczy: Odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywo sztuczne i guma wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-16/2020)

Dotyczy: Usługa odbiór oraz zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Czytaj więcej


Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-19/2020)

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-19/2020)

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (ZP-URB-18/2020)

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert (ZP-URB-18/2020)

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony (ZP-URB-18/2020)

Dotyczy: Ochrona obiektów URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie

Czytaj więcej


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 ... 41 42

Kategorie