Ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ZZO Lulkowo

W dniu 21.09.2022 r., w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej z udziałem zastępów  Państwowej Straży Pożarnej. Celem ćwiczeń było sprawdzenie prawidłowości działania systemu alarmowego na bazie monitoringu pożarowego oraz przećwiczenie działań podjętych przez pracowników Zakładu, w sytuacji powstania pożaru, do czasu przyjazdu Straży Pożarnej. Załoga przećwiczyła ewakuacje do miejsca zbiórki oraz gaszenie pożaru przy użyciu sprzętu armatury wodnej z hydrantu oraz przy pomocy gaśnic. Ćwiczenia dla kolejnych zmian roboczych w tutejszym Zakładzie odbędą się jeszcze w dniach 28 i 29. 09. br.