Cyfrowa edukacja 2023

W marcu 2023r. na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie powstał film edukacyjny pod tytułem: „Od ogryzka do składowiska. Z wizytą w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.

Film został zrobiony szczególnie z myślą o uczniach szkół podstawowych, uczestniczących w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. W styczniu 2023r. Spółka URBIS otrzymała propozycję współpracy w ramach Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Poznaniu, dotyczącą nagrania wykładu edukacyjnego związanego z selektywną zbiórką odpadów i funkcjonowaniem ZZO w Lulkowie. Propozycja została przyjęta, podpisano stosowne porozumienie i dzięki temu CSW@2020 ODN wykonała nagranie edukacyjne.

Nagranie przygotowano na przykładzie funkcjonowania instalacji MBP w Lulkowie, a dnia 31 marca 2023r. zostało wyemitowane na kanale YouTube w ramach projektu CSW@2020 i udostępnione na stronie CSW@2020

W załączeniu kilka zdjęć z tzw. „kuchni nagraniowej”.