EKO-EDUKACJA najmłodszych

W dniu 26.04.2022 r. ZZO Lulkowo, Lulkowo 12a, gościł w swych progach grupę drugoklasistów z Opiekunami. Uczniowie przyjechali ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Zdziechowie.

Zajęcia edukacyjne obejmowały zasady właściwej, selektywnej zbiórki oraz pokazywały charakter działalności mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zakładu.