EKO-październik 2023 w ZZO w Lulkowie

Uczniowie klasy VIII ze Szkoły Podstawowej im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie, w ostatnią środę, dnia 18 października 2023r. odwiedzili ZZO w Lulkowie.

Opiekunką grupy była Pani Katarzyna Cichoń. W trakcie wycieczki po ZZO, ósmoklasiści poszerzyli swą wiedzę, szczególnie o efektywności transportu i o sortowaniu, odpadów selektywnie zebranych (np. zgniatanie, odkręcanie, rozdzielanie poszczególnych części odpadów). Po spacerze po ZZO, obejrzeli w salce edukacyjnej film, porządkujący wiedzę o sortowni zakładu oraz wyjaśniający procesy technologiczne mechaniczno-biologicznej przeróbki odpadów. Następnego dnia do Lulkowa  przyjechali trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 12 im prof. Adama Wodziczki. Ich opiekunką była Pani Magdalena Skibińska. Zwiedzanie terenu zakładu grupa rozpoczęła od tablicy ZZO oraz od wagi samochodowej dla pojazdów. Atrakcją było ważenie całej klasy wraz z opiekunami. Wszyscy ważyli około tony, czyli mniej więcej tyle, ile dwie bele opakowań typu „Tetra Pak”. Dzieci dowiedziały się, więcej informacji o opakowaniach typy „Tetra Pak”, mianowicie, że takie opakowania składają się przynajmniej z trzech różnych materiałów, tworzących ściśle przylegające do siebie warstwy (np. papier, folię aluminiową i tworzywa sztuczne), a ich recykling jest niezwykle trudny. Po wycieczce po ZZO w Lulkowie, uczniowie byli pełni wrażeń i większej świadomości dotyczącej przetwarzania odpadów komunalnych w naszym zakładzie.