Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w ZZO w Lulkowie czyli GUTW w ZZO

Niezwykle miłe spotkanie miało miejsce w dniu 21 listopada 2022r.  Gościliśmy grupę z Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod opieką Pan Mariana Rejdukowskiego. Studenci – Seniorzy, mimo mroźnej i mało zachęcającej do spacerów w plenerze aury, chętnie zaangażowali się w problemy odpadowe. Interesowali się żywo sprawami związanymi z właściwą segregacją, prawidłowym składowaniem i przygotowaniem odpadów do recyklingu i odzysku w instalacji w Lulkowie. Swą, już ugruntowaną i bogatą wiedzę, z zaciekawieniem poszerzali o nowe obszary związane z praktycznym podejściem w ZZO do  gospodarki obiegu zamkniętego oraz samej selektywnej zbiórki odpadów.