Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (I półrocze 2022) – sektor B

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno (SEKTOR B) w pierwszym półroczu 2022 r.

Terminy wywozu odpadów komunalnych – Gmina Gniezno – sektor B

Terminy wywozu odpadów komunalnych – Gmina Gniezno – nieruchomości wielolokalowe – sektor B

Terminy wywozu odpadów komunalnych – Gmina Gniezno – miejsca trudno dostępne – sektor B