Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (IV kwartał 2019)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w IV kwartale 2019 roku. 

Terminy wywozu odpadów komunalnych – Gmina Gniezno – IV kwartał 2019

Terminy wywozu odpadów komunalnych – Gmina Gniezno – miejsca trudno dostępne – IV kwartał 2019

Terminy wywozu odpadów komunalnych – Gmina Gniezno – dla działalności gastronomicznej, hotelarskiej i działalności publicznej – IV kwartał 2019