Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (w okresie 1.04.2023 – 30.06.2023) – sektor B

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno (SEKTOR B) w okresie 1.04.2023 – 30.06.2023 r.