Harmonogram wywozu odpadów – Gmina Gniezno (w okresie 1.11.2021 – 31.12.2021)

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie – Zakład Oczyszczania Miasta podaje do wiadomości terminy wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych na terenie Gminy Gniezno w okresie 1.11.2021 – 31.12.2021 r. Terminy wywozu odpadów komunalnych – Gmina Gniezno Terminy wywozu odpadów komunalnych – Gmina Gniezno – miejsca trudno dostępne