Informacja o płatnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego spółki URBIS dla każdej osoby, która złożyła deklarację. Od 1 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana tego rachunku.

Informację o nowym numerze rachunku bankowego można uzyskać w Punkcie Obsługi Deklaracji w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Płatności należy dokonywać w terminach:

– za okres od 1 stycznia – 31 marca – do dnia 15 marca
– za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do dnia 15 czerwca
– za okres od 1 lipca – 30 września – do dnia 15 września
– za okres od 1 października – 31 grudnia – do dnia 15 grudnia.