Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP-URB-20/2021)

Dotyczy: Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie, w procesie odzysku lub recyklingu, odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. 

Treść ogłoszenia